Compania de Apă Someş are în plan investiţii de 350 mil. euro pentru extinderea şi modernizarea reţelei de apă

Compania de Apă Someş, instituţie subordonată Con­siliului Judeţean Cluj, are în plan un progam de investiţii de 350 mil. euro pentru racordarea la apă şi canalizare a tuturor locuitorilor din aria urbană deservită, extinderea reţelei de apă pentru localităţile rurale mici, extinderea reţelei de canalizare şi staţii de epurare pentru localităţile rurale mai mari de 2.000 de locuitori, precum şi realizarea unei aducţiuni Cluj-Sălaj, în lungime totală de 164 de kilometri.


… mai mult